Planet

De aard van onze activiteiten kan van invloed zijn op de ecologie en de gemeenschappen in de buurt van onze installaties. Het bezit en de exploitatie van een gevarieerd gamma van geologische afzettingen en productiefaciliteiten in verschillende landen en ecosystemen over de hele wereld, het verantwoordelijke en zorgvuldige gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het ons omringende milieu staan al lang centraal in onze acties en onze langetermijnvisie. Elke dag werken de teams van Lhoist hard om grenzen te verleggen. Samen optimaliseren we hulpbronnen en energie op verantwoorde wijze voor de komende generaties door minder, langer en slimmer te gebruiken. 

rotary kiln in a plant

Emissie-intensiteit

Onze ambitie is om de specifieke koolstofuitstoot door brandstofverbranding tegen 2030 met 50% te verminderen ten opzichte van 2018.

Meer
Offshore and onshore windmill park ,Windmill farm green energy at sea,Windmill turbines by the ocean

Hernieuwbare elektriciteit

Wij werken actief samen met partners in projecten voor hernieuwbare elektriciteit. 

Meer
pipes allowing carbon capture

Uitdaging voor koolstofafvang

Onze teams ontwikkelen de beste technologieën van morgen en werken samen met diverse partners aan de oplossingen van de toekomst.

Meer
stones in a plant

Valorisatie van hulpbronnen

Wij streven naar een afvalvrije verwerking en stellen alles in het werk om onze klanten te voorzien van producten en oplossingen met een verantwoorde herkomst. 

Meer
A red and brown butterfly on a puple flower in a green landscape

Biodiversiteit

Lhoist streeft naar behoud en verbetering van de biodiversiteit om de veerkracht van de ecosystemen rondom onze locaties te ondersteunen.

Meer