Wapno Palone

Wapno palone jest produktem, otrzymywanym poprzez równomierne wypalenie kamienia wapiennego o odpowiedniej jakości w temperaturze 900oC-1200oC. Po wypaleniu otrzymujemy produkt - wapno palone kawałkowe. W kolejnych etapach procesu produkt poddawany jest kruszeniu i sortowaniu. W zależności od zastosowanej technologii (w szczególności typu pieca) produkuje się wapno bardzo-wysoko, wysoko, średnio i nisko-reaktywne. W wyniku przemielenia i separacji wapna palonego kawałkowego otrzymujemy - wapno palone mielone. Proces przemiału nie wpływa jednak na reaktywność wapna.

 


 

Wapno palone kawałkowe.

Produkt dostępny jest w różnych granulacjach, w zależności od wymagań klienta i stosuje sie go w:

 • przemyśle hutniczym
 • produkcji strąconego węglanu wapnia PCC
 • przemyśle celuzowo-papierniczym
 • przemyśle garbarskim
 • stabilizacji gruntów (norma PN EN-459-1)
 • ochronie środowiska
 • przemyśle chemicznym

Wpano palone kawałkowe może być dostarczane luzem z wykorzystaniem specjalnych naczep samochodowych, wagonów kolejowych lub pakowane w Big-Bag.

 

Pobierz Karty Produktów

Wapno palone mielone

Gama produktów o ściśle ustalonych parametrach fizyko-chemicznych, które zdefiniowane są potrzebami technologicznymi naszych klientów. Wapno palone mielone znajduje zastosowanie:

 

 • do produkcji betonów komórkowych (PN EN 459-1)
 • do produkcji cegły wapienno-piaskowej (PN EN 459-1)
 • do stabilizacji gruntów (PN EN 459-1)
 • w hutnictwie
 • w przemyśle chemicznym
 • w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i komunalnych
 • przy uzdatnianiu wody pitnej (PN EN 12518)
 • przy zmiękczaniu wody kotłowej
 • w procesach oczyszczania gazów spalinowych
 • w procesach neutralizacji i stabilizacji odpadów komunalnych i przemysłowych

Wpano palone mielone może być dostarczane luzem z wykorzystaniem specjalnych naczep samochodowych, wagonów kolejowych lub pakowane w Big-Bag i worki 25kg.

 

Pobierz Karty Produktów