Ve fluidním kotli s cirkulující nebo stacionární  fluidní vrstvou jsou částice uhlí spalovány ve fluidní vrstvě při teplotách 800-900 °C. Společně s uhlím se do kotle přidává vápenec (CaCO3), jenž se při uvedených teplotách rozloží. Produkt rozkladu vápence obsahující vysoce reaktivní CaO potom reaguje s kyselými složkami spalin včetně SO2.

Odstranění SO2 na místě je snadné a efektivní řešení pro kontrolu SO2 v závodech provozujících technologie CFB/FBB. Ve spojení s následnou instalací FGT umožňuje předúpravu těžkých plynů s obsahem SO2

Produktová řada Lhoist určená pro CFB a FBB

Společnost Lhoist vyvinula řadu vápencových produktů Sorbacal® C s distribucemi velikosti zrna vhodnými pro specifické podmínky různých spalovacích technologií fluidního spalování. Smísením těchto produktů s palivem se zajistí delší doba zdržení částic vápence ve fluidním kotli a zvýší se výkon in - situ reakce s SO2

  • Sorbacal® C
Kontaktujte naše odborníky

Fluidní kotle