Cukr a alkohol

Cukr a alkohol

V některých zemích dodává Skupina Lhoist vysoce kvalitní vápenec pro výrobu vápna v cukrovarech. Proces kalcinace při výrobě cukru totiž vyžaduje oxid uhličitý. Při výrobě bílého cukru slouží vápno jako čeřidlo šťávy z cukrové třtiny. Lze je též přidávat během procesu praní cukrové třtiny k úpravě odpadních vod.

Na trhu s cukrem a alkoholem se vápenné mléko používá k úpravě šťávy a k praní cukrové třtiny.

Praní cukrové třtiny

Při praní cukrové třtiny slouží vápno ke korekci hodnoty pH vody. Tuto úpravu je třeba provést, protože cukrová třtina je kyselá.

 

ČÍST VÍCE: Chemické látky

Čištění šťávy

Šťáva extrahovaná válcovými mlýny obsahuje nečistoty a je třeba z ní nerozpustné látky odstranit. Při čištění dochází během reakce vápna s látkami obsaženými ve šťávě ke tvorbě sraženin. Síra eliminuje zbarvující látky .

Vápenné mléko usnadňuje flokulaci koloidních látek, zvyšuje hodnotu pH na 6,8–7,0 a podporuje tvorbu vápenatých solí z přirozených kyselin šťávy. Jakmile se tyto soli usadí na dně čeřicího zařízení, přitahují další nečistoty v suspenzi. Čeření je nejlepší provádět ve chvíli, kdy je výsledná hodnota pH téměř neutrální, aby byly zachovány molekuly sacharózy.