Polymery

Polymery

Vápenec, dolomit a jíl slouží jako plnivo v mnoha polymerech, jako jsou plasty, pryž, barvy, pojiva a podložky koberců. Mnoho aplikací vyžaduje přísně kontrolované chemické složení a velikost částic. Všechny naše výrobky, které pro toto odvětví dodáváme, splňují nezbytné vysoké standardy. Nabízíme též řešení přizpůsobená potřebám zákazníka, např. požadovaný granulometrický rozsah a rozložení anebo omezení nejvyšší velikosti částic.

Polymery jsou velkou skupinou přírodních a syntetických materiálů. Vápencové výrobky slouží jako plnivo, které zlepšuje přirozené vlastnosti a nabízí další výhody.

Plniva v plastech

Vápenec slouží jako funkční plnivo při výrobě lisovaných a vytlačovaných plastových výrobků včetně plastových trubek, elektrických rozvodných skříní, drátů a kabelů, plastového nábytku, hrazení pro stavební plochy, a podobně. Slouží též jako plnivo v pryskyřicích určených pro stříkaný sklolaminát (vany a sprchy) či pro výrobky vzniklé odléváním pryskyřic (např. umělý mramor). Vápencové plnivo může nahrazovat drahé plastové materiály na bázi ropy.

Chemické složení a velikost zrn našich výrobků jsou důkladně kontrolovány s cílem snížit kolísání viskozity a tekutosti. Výrobky též snižují nebo odstraňují opotřebení a obrušování vytlačovacího zařízení. Zakoupit lze i směsi vyrobené na zakázku, které optimalizují požadované vlastnosti, jako jsou uspořádání částic, pevnost v ohybu, tuhost, neprůhlednost a pevnost v tahu a tlaku.

Pryžové směsi

Vápenec slouží jako plnivo do pryžových směsí a používá se rovněž při tvarování těchto směsí. Výrobky se vybírají pro jejich chemické složení (vysoký obsah CaCO3, nízký obsah oxidu křemičitého a síry), jedinečné fyzikální vlastnosti (nízká absorpce oleje) a důsledně řízený proces výroby (velikost největších zrn a konzistentní střední hodnota velikosti zrn).

Vysoušecí činidla pro vytlačovací procesy

Při vytlačování předmětů z plastových granulátů za vysokých teplot lze malé množství speciálního páleného vápna použít jako velice účinný pohlcovač vlhkosti. 

Barva

Vápenec se přidává jako plnivo a náhrada pigmentů do emulzních barev. Zásadní je přísná kontrola velikosti částic.

Pojiva, těsnicí materiály a tmely

Vápenec jako plnivo je použit v široké škále výrobků včetně pojiv na bázi latexu (butylová pryž a butadien), těsnicích hmot, stavebních lepidel a tmelů na dřevo. Konzistentně vysoký obsah vápníku hraje významnou roli při snižování viskózních účinků hořčíku. Brání též opotřebení oxidu křemičitého a zlepšuje jeho nedostatečné pojicí schopnosti.

Podložky koberců

Vápenec použitý jako plnivo zlepšuje tuhost, hmotnost a manipulační vlastnosti koberců s latexovou podložkou. Zvyšuje též stabilitu sloučenin při výrobě. Povrchové vlastnosti zrn vápence jsou důležité pro správné navázání na latexové médium, aby po instalaci koberce nedocházelo k vypadávání vláken a k delaminaci.