Hygienizace prostředí

Hygienizace prostředí

Výrobky Skupiny Lhoist na bázi vápence a hašeného vápna se hojně používají k zajišťování hygienických podmínek pro zvířata. Farmáři i konzumenti totiž stále častěji požadují zcela přírodní, ekologická řešení. Tyto výrobky se používají také v některých stelivech pro drobná domácí zvířata.

Saniblanc® je globální značka Skupiny Lhoist pro výrobky a služby zajišťující hygienické podmínky pro zvířata.

Zajištění hygienických podmínek pro hospodářská zvířata

Pálením vápence a/nebo dolomitu dochází k rafinaci vápníku/hořčíku na oxid vápenatý/hořečnatý. Saniblanc® je tak zcela přírodní výrobek. Je k dispozici ve formě jemného prášku, zrn nebo s příměsí vody jako vápenné mléko. Výrobek mnoha způsoby chrání zdraví hospodářských zvířat.

Náš výrobek Saniblanc®:

  • Chrání dobytek a drůbež před širokou škálou bakterií, virů a parazitů, obzvláště pak před onemocněními kopyt.
  • Snižuje množství mikrobů ve výkalech v drenážním systému na tekutou mrvu.
  • Zvyšuje hodnotu pH, a je tedy veterináři považován za dlouhodobý inhibitor choroboplodných zárodků.
  • Přirozeným způsobem ničí choroboplodné zárodky a snižuje jejich množství. Zlepšuje tak hygienu ustájení a brání  vývoji rezistence mikrobů.
  • Na teplokrevné živočichy nemá žádné toxické účinky.
  • Umožňuje lepší odtok tekuté mrvy a omezuje tvorbu povrchových nánosů nečistot.  Vápník/hořčík lze dávkovat na pole za účelem výživy rostlin.
  • Je ekonomicky výhodným řešením.

Ve Velké Británii byl výrobek Saniblanc® schválen k léčbě onemocnění drůbeže a ptačí chřipky (H5N1). Nejnovější vědecký výzkum prováděný v Pasteurově institutu (Lille, Francie) ukazuje, že vápno při 4 °C zneškodní virus ptačí chřipky do 5 minut.