Milieuprocessen

Industrial tank and feed pump for chemical treatment, control system, calculation of temperature, steam pressure and water level

Economische naleving van de wetgeving

Rookgas, water en bijproducten van staal moeten worden behandeld om aan strenge emissienormen te voldoen. Onze staal- en milieuspecialisten hebben producten ontwikkeld om op een doeltreffende en kosteffectieve manier aan wettelijke vereisten te voldoen.

Olie verwijderen uit ijzerslib

De industrie wordt geconfronteerd met een steeds strengere milieuwetgeving, grondstofschaarste en hoge metaalprijzen. Deze uitdagingen maken de uitvoering van specifieke processen voor behandeling van metallurgische residuen en terugwinning van hun kostbare bestanddelen nog relevanter. Vette walshuid is een typisch bijproduct van het produceren van staal. Het is nu mogelijk om het ijzer ervan op een efficiënte manier terug te winnen zonder het hoofdstroomschema van ijzer-staal te belemmeren. 

Paul Wurth, leverancier van ingenieurs- en technologiediensten aan de ijzer- en staalindustrie, werkte met Lhoist aan de ontwikkeling van een innovatief proces voor verwijdering van olie door middel van een pyrometallurgisch proces bij lage temperatuur. 

Aerial view of the ECO ESG green power station

Rookgasbehandeling

Er worden zeer lage emissieniveaus opgelegd voor rookgassen zoals zure gassen, dioxines, furanen en metalen. Om aan deze eisen te voldoen, hebt u een zeer effectief reagens en proces nodig die in bestaande installaties kunnen worden geïntegreerd. Voor rookgasreiniging in een droog sorptiesysteem worden SO2 en andere zure gassen geneutraliseerd met behulp van gebluste kalk.

Ons gamma voor rookgasbehandeling werd speciaal ontwikkeld om de efficiëntie van droge rookgaszuiveringssystemen te verhogen en de kosten voor verwijderen van residuen te verlagen. 

Neutralisatie van zuur water

Onze kalkmelk neutraliseert zuur afvalwater van beitsen, spoelen en wassen van rookgassen. Ze garandeert ook een geschikt pH-niveau en slaat zware metalen neer. Na sedimentatie kan het water worden gerecycled en teruggevoerd in uw proces of afgevoerd naar het rioleringssysteem. 

Waterzuivering

Stabilisatie van slib

Waterzuivering genereert een bepaalde hoeveelheid slib. Door het toevoegen van kalkmelk voorafgaand aan filtratie kan het slib gemakkelijker worden gefilterd. Het nabehandelen van filterkoeken of centrifugeslib met ongebluste kalk vergemakkelijkt de behandeling en afvoer. 

Converterrookgas dat stof bevat wordt meestal gewassen. U kunt het resulterende slib met kalk behandelen en het ijzerhoudende materiaal terug in het proces recyclen. 

Wanneer het slib niet kan worden gerecycled, kan het worden gedroogd en verhard met gemalen ongebluste kalk, waardoor het gemakkelijker kan worden behandeld, vervoerd en opgeslagen. 

Slib
Calexor brand logo

Onze producten

Producten van het merk Calexor® helpen de productiviteit te verbeteren en voldoen aan de milieuvoorschriften.

Contacteer ons experts