Go for Zero

Motto Grupy brzmi „Go for Zero”. Zdrowie i bezpieczeństwo to nasz priorytet. Codziennie po pracy wszyscy pracownicy wracają do domu bezpieczni i zdrowi. Naszym celem jest nieustanne ulepszanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i tworzenie środowiska, które nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie. 

Sądzimy, że żadna praca nie jest aż tak ważna, żeby nie można jej było wykonywać w bezpieczny sposób, po wskazaniu wszystkich zagrożeń i ograniczeniu ryzyka. Wszystkim urazom, wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym można zapobiec. Mamy na celu rozwijanie kultury doskonałości w zakresie bezpieczeństwa. 

W naszych zakładach i w obiektach naszych klientów każdy ponosi osobistą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób. Dlatego skupiamy się na przeprowadzaniu oceny ryzyka związanego z wykonywanymi zadaniami oraz zachęcaniu naszych pracowników i wykonawców do rutynowego udziału w dialogu o bezpieczeństwie. Dążymy także do ulepszania zgłaszania alarmów dotyczących bezpieczeństwa i potencjalnie istotnych incydentów (PSI). 

Nasz cel na 2023 rok

3.8

Wskaźnik wypadków z utratą czasu pracy