Dzięki temu, że praca na rzecz zrównoważonego rozwoju jest dobrze osadzona w strategii naszej grupy, możemy wprowadzać pozytywne zmiany w życiu ludzi i całej planety. Firma Lhoist Europe zdecydowała się zamówić u strony trzeciej ocenę postępów na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi w przypadku każdego z głównych krajów, w których działa, aby dokonać przeglądu swojej dotychczasowej pracy, polegając w tym zakresie na Ecovadis, uznanej organizacji zewnętrznej. W przyszłości będziemy w dalszym ciągu co roku przeprowadzać oceny Ecovadis we wszystkich naszych europejskich oddziałach, jednocześnie wkładając wysiłek w poprawę. 

ecovadis medals 2023 and countries