Innowacyjność i rozwój nowych przedsięwzięć rozumiemy wieloaspektowo. Nasza misja jest następująca:

 • prowadzenie strategii opłacalnego i zrównoważonego rozwoju organicznego Lhoist poprzez oferowanie innowacyjnych produktów, procesów i usług, rozwiązań o wartości dodanej oraz wsparcia technicznego, aby sprostać wymaganiom rynku w perspektywie długoterminowej;
   
 • kontynuacja wykorzystywania wielu rodzajów i różnorodnych właściwości wapienia, dolomitu i minerałów, aby zaspokoić wymagania związane z istniejącymi i nowymi zastosowaniami. Szczególny nacisk kładziemy na opatentowane produkty specjalistyczne do konkretnych zastosowań;
 • badanie nowych sposobów w celu zachowania jak największej energooszczędności naszej działalności;
   
 • nieustanne porównywanie naszych umiejętności technicznych, aby zawsze zapewniać, że jesteśmy najlepsi w swojej klasie i informowanie o tym; nieustanne porównywanie naszych umiejętności technicznych z konkurencyjnymi rozwiązaniami, aby zawsze zapewniać, że jesteśmy najlepsi w swojej klasie i informowanie o tym
   
 • zapewnienie wiedzy naukowej i naszej własności intelektualnej w skali globalnej, poprzez partnerstwa z najlepszymi na świecie ekspertami branżowymi oraz z uniwersytetami i laboratoriami.

Powyższe zobowiązania stanowią podstawę całej naszej pracy, kładąc fundament pod wszystkie działania, aby zawsze dodawać rzeczywistą wartość do firm naszych klientów.

Koncentracja na naszych klientach i ich działalności. Naszym celem jest tworzenie w zrównoważony sposób wymaganych produktów i usług, dlatego nieustannie inwestujemy w rozwój nowej działalności, aby ulepszać istniejące rozwiązania i opracowywać nowe, które zaspokoją bieżące potrzeby naszych klientów. Dzięki temu jesteśmy solidnym i niezawodnym partnerem dziś i na przyszłość.

A male chemist holds test tube of glass in his hand in a lab

Najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy

Chcielibyśmy zapewniać dokładnie takie rozwiązania, jakich potrzebują firmy naszych klientów: zautomatyzowane, niezawodne, bezpieczne i energooszczędne kamieniołomy i zakłady. Nasze piece są starannie dobierane zgodnie z każdym procesem i stosujemy w nich najbardziej energooszczędne paliwa. Jednym z naszych celów jest ograniczenie odpadów, dlatego, aby to osiągnąć, nieustannie dążymy do optymalizacji zużycia surowców.

Zrównoważone praktyki na przyszłość

W naszym dynamicznie zmieniającym się i podlegającym coraz większej liczbie regulacji świecie dział badawczo-rozwojowy firmy Lhoist skupia się szczególnie na rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska. Angażujemy się w opracowywanie zrównoważonych rozwiązań, aby zmierzyć się z wyzwaniami środowiskowymi, szczególnie w zakresie uzdatniania wody i gazu, rolnictwa i przemysłu stalowego. Pracownicy naszych ośrodków badawczych posiadają duże doświadczenie, dzięki czemu są one miejscem szkoleń i zdobywania wiedzy technicznej w odniesieniu do zasobów sprzedażowych i produkcyjnych. Służą również jako laboratoria podczas projektów pilotażowych i testowych. Takie projekty można wdrażać zarówno w zakładach Lhoist, jak i w obiektach klienta.

Nieustanne innowacje

Zawsze staramy się ulepszać istniejące produkty i opracowywać nowe pomysły. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z klientami i specjalistami.

Nasze rozwiązania są już teraz obecne w Twoim codziennym życiu. Aby tworzyć lepszą przyszłość, Lhoist nieustannie prowadzi badania, aby wzmacniać korzyści, które zapewniają nasze produkty. W zakładach pilotażowych naukowcy prowadzą symulacje nowych sposobów w celu przedstawienia metod, w jakie możemy rozszerzać i ulepszać naszą ofertę produktów.

Na całym świecie odkryto już ponad tysiąc różnych rodzajów wapienia, dolomitu i innych minerałów. Korzystamy z naszego bogatego doświadczenia i obszernej wiedzy specjalistycznej, aby dostosowywać właściwości produktów, by stały się nowymi i innowacyjnymi produktami przemysłowymi.

Ekspansja firmy

Od zawsze kładziemy nacisk na poszukiwanie nowych rynków, współtworzenie innowacyjnych zastosowań oraz wprowadzanie na rynek produktów i usług, które zwiększają zadowolenie klientów. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu stalowego, środowiska, inżynierii lądowej i rolnictwa. W obrębie całej grupy prowadzimy badania. Nasza działalność opiera się na współpracy z klientami, uznanymi naukowcami, instytucjami badawczymi, znanymi na całym świecie specjalistami i partnerstwach prywatnych. Wymaga dużych zasobów finansowych i wysiłku wielu osób oraz pozwala nam opracowywać autorskie koncepcje dla klientów z różnych branż. Nasza praca umożliwia nam także wchodzenie na dotychczas  nowe rynki w celu wprowadzania nowych zastosowań, aby życie stało się bardziej komfortowe.

Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju zrównoważonych produktów, procesów i usług, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów i wspierać własny rozwój organiczny.

Innowacyjność Lhoist

Dział zajmujący się własnością intelektualną Lhoist zapewnia ochronę praw własności intelektualnej Grupy, zarządzając prawie 490 patentami, które zostały już przyznane, a także ponad 450 patentami, które czekają na zatwierdzenie (trwają procedury badawcze). Obecnie zarejestrowano prawie 80 innowacji.

 Wiele z naszych innowacji chronią patenty, z których najważniejsze to:

oferowane przez Lhoist produkty, procesy oraz kategorie produktów i usług mogą być objęte jednym lub kilkoma patentami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, jak wskazano poniżej. Podana strona internetowa musi zachować zgodność z przepisami dotyczącymi wirtualnego oznaczania patentów w różnych jurysdykcjach. W szczególności ma służyć jako informacja zgodnie z dziełem 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 287(a). Wymienione poniżej produkty i procesy mogą być sprzedawane pojedynczo lub jako część połączonego produktu lub procesu. Inne wnioski patentowe mogą być opracowywane w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Patenty Lhoist

Brak wyników