Nasza działalność ze względu na swój charakter może potencjalnie mieć duży wpływ na środowisko i społeczności wokół naszych obiektów. Posiadanie i eksploatacja złóż geologicznych i zakładów produkcyjnych w różnych krajach i ekosystemach na całym świecie, odpowiedzialne i ostrożne korzystanie z zasobów naturalnych oraz ochrona otoczenia od dawna znajdują się w centrum naszej pracy i długofalowej wizji. Codziennie zespoły Lhoist wkładają dużo wysiłku, aby pokonywać ograniczenia. Razem odpowiedzialnie optymalizujemy zasoby i energię dla przyszłych pokoleń, korzystając mniej, dłużej i mądrzej. 

rotary kiln in a plant

Intensywność emisji

Naszą ambicją jest zmniejszenie jednostkowej emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw o 50% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2018.

Więcej
Offshore and onshore windmill park ,Windmill farm green energy at sea,Windmill turbines by the ocean

Odnawialna energia elektryczna

Aktywnie angażujemy się z partnerami w projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Więcej
pipes allowing carbon capture

Wyzwanie związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla

Nasze zespoły opracowują najlepsze technologie przyszłości i współpracują z różnymi partnerami, aby tworzyć rozwiązania przyszłości.

Więcej
stones in a plant

Odzyskiwanie zasobów

Dążymy do przetwarzania bez odpadów i zobowiązujemy się do dostarczania naszym klientom produktów i rozwiązań pochodzących z odpowiedzialnych źródeł.

Więcej
A red and brown butterfly on a puple flower in a green landscape

Różnorodność biologiczna

Lhoist dąży do utrzymania i zwiększenia różnorodności biologicznej w celu wspierania odporności ekosystemów otaczających nasze obiekty.

Więcej