pile of clay

Co to jest glina?

Glina garncarska to kaolinitowa glina osadowa, która została poddana zmianom chemicznym i zmieszana z piaskiem, materiałami organicznymi i innymi składnikami.  Idealna struktura mineralna kaolinu zostaje zmodyfikowana przez zastąpienie atomów glinu i krzemu w kryształach kaolinu za pomocą innych pierwiastków. Brak równowagi powstały w wyniku tego procesu zapewnia pożądaną „plastyczność”, gdy glinę kaolinową łączy się z wodą w celu formowania elementów ceramicznych.

Glina nie jest dostępna w Polsce

ODKRYJ WSZYSTKIE PRODUKTY WYKORZYSTUJĄCE GLINĘ

Dowiedz się więcej o innych rynkach

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz wiedzieć więcej o glinie?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!