Pile of aggregates from Marche Les Dames

Co to jest kruszywa?

Kruszywo to materiał ziarnisty stosowany w budownictwie. Najczęściej spotykanymi kruszywami naturalnymi pochodzenia mineralnego są piasek, żwir i tłuczeń skalny (np. wapień < 95% CaCO3).

Zakłady Lhoist dostarczają tłuczeń skalny i produkty z kamienia, aby zaspokoić potrzeby w zakresie budownictwa i infrastruktury.

ODKRYJ WSZYSTKIE PRODUKTY WYKORZYSTUJĄCE WAPNO kruszywa

Dowiedz się więcej o innych rynkach

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz wiedzieć więcej o kruszywa?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!