SLS45 Milk of Lime from Lusical

Co to jest mleko wapienne?

Mleko wapienne, znane również jako zawiesina wapienna, jest substancją wysoce alkaliczną. To zawiesina cząstek wodorotlenku wapnia w wodzie. Ma wiele zastosowań przemysłowych. Wykorzystywane jest również w drogownictwie.

Mleko wapienne (zawiesina wapienna) jest produkowane przemysłowo w zbiornikach z mieszadłem, z wapna palonego lub z wapna hydratyzowanego poprzez zmieszanie ich z dużą ilością wody. Jej ilość w stosunku do masy suchej wapna palonego lub hydratyzowanego decyduje o stężeniu i konsystencji mleka wapiennego.

ODKRYJ WSZYSTKIE PRODUKTY WYKORZYSTUJĄCE mleko wapienne

Dowiedz się więcej o innych rynkach

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz wiedzieć więcej o mleko wapienne?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!