PIle of hydrated lime from Ensuès

Co to jest wapno hydratyzowane?

Wapno hydratyzowane, Ca(OH)2 (wodorotlenek wapnia) jest silnym środkiem alkalicznym, który powstaje, gdy tlenek wapnia reaguje z wodą. W wyniku reakcji wytwarza się ciepło. W zależności od ilości użytej wody wodorotlenek wapnia może mieć postać suchego  proszku (wapno suchogaszone), ciasta wapiennego lub mleka wapiennego, zwanego również zawiesiną wapienną lub wodą wapienną.

Wapno hydratyzowane wykorzystuje się ma wiele zastosowań przemysłowych, m.in. stosowane jest w produkcji chemicznej, uzdatnianiu wody i ścieków, neutralizacji kwasów i innych zastosowaniach związanych ze środowiskiem. W budownictwie wapno hydratyzowane jest składnikiem suchych zapraw.

ODKRYJ WSZYSTKIE PRODUKTY WYKORZYSTUJĄCE wapno hydratyzowane?

Dowiedz się więcej o innych rynkach

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Chcesz wiedzieć więcej o wapno hydratyzowane?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!