W Grupie Lhoist skupiamy się na wpływie na następne pokolenia oraz wierzymy w ciągłość działalności i myślenie w perspektywie długoterminowej. W ramach myślenia o korzyściach nie rozważamy tylko rentowności finansowej naszej firmy, ale przede wszystkim generowanie zysków w ramach istotniejszego celu.  Chcemy skoncentrować się na inwestycjach w innowacyjne produkty, nowe sposoby pracy oraz rewolucyjne partnerstwa, które umożliwią lepsze wykorzystanie zasobów. 

Wspólnie wzmacniamy naszą działalność, aby kształtować pomyślną przyszłości naszej firmy, pracowników i klientów. 

A multidisciplinary team of business partners of different ages interacting in the boardroom of a bright, spacious modern office, seen through a transparent glass wall

Łańcuch dostaw i zaopatrzenie

Współpracujemy z dostawcami w celu zmniejszenia ilości odpadów oraz zwiększenia trwałości i wydajności zamawianych przez nas towarów i usług, dając pierwszeństwo dostawcom o najlepszych osiągnięciach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej
infinity sign in the sky showing circular economy

Gospodarka obiegowa

Naszą ambicją jest minimalizacja presji na zasoby naturalne i emisje poprzez tworzenie lokalnych możliwości biznesowych w zakresie zarządzania strumieniami odpadów.

Więcej