Różnorodność, równość i inkluzywność

Różnorodność, równość i inkluzywność to ważne filary naszej kultury, które stanowią podstawę wartości cenionych w naszej firmie: szacunku, odwagi i uczciwości. 

Życie zgodnie z naszymi wartościami poprzez wzmacnianie uczciwości i poszanowania różnorodności wszystkich ma ogromne znaczenie dla naszej zrównoważonej przyszłości.  

Przyciąganie i utrzymywanie najlepszych, różnorodnych pracowników zapewni nam otwartość na zmiany i elastyczność, a także gotowość do wprowadzania innowacji i reagowania na potrzeby klientów.  

Zobowiązujemy się do ochrony i zachowania kultury reprezentatywnej dla naszych społeczności, w której wszyscy mogą uczestniczyć na równych prawach z poczuciem przynależności. 

Cel na 2023 rok

30%

Kobiety na stanowiskach zawodowych i kierowniczych