Chemia organiczna 

Chemia organiczna odnosi się do przemysłu naftowego, który wykorzystuje produkty wapienne głównie jako odczynniki do syntezy chemicznej. Wapno oferuje konkurencyjną i stabilną cenę w porównaniu do innych zasad, takich jak soda kaustyczna (NaOH)  

Główne zastosowania to:  

 • Tlenek propylenu (PO);  

 • Epichlorohydryna (ECH);  

 • Pentaerytrytol/Pentaerytryt;  

 • Sulfonian i salicylan wapnia jako dodatki do smarów;  

 • Węglik wapnia.  

Nasze produkty wapienne oferują szereg istotnych korzyści, w tym niezmienną jakość i odpowiednią reaktywność. Są kluczem do zapewnienia wysokiej wydajności mleka wapiennego/zawiesiny wapiennej produkowanej na miejscu. Są dostępne w dużych (>250 000 t/klienta) lub mniejszych ilościach (materiały w workach) i zawsze mogą być dostarczane poprzez zoptymalizowany łańcuch dostaw.  

Chemia nieorganiczna 

Chemia nieorganiczna to przetwarzanie substancji mineralnych. Na tym rynku produkty wapienne są używane głównie jako odczynniki w syntezie chemicznej do neutralizacji i czyszczenia.  

Istotne są następujące zastosowania:  

 • Fosforany wapnia;  

 • Krzemiany wapnia;  

 • Sole wapnia;  

 • Cement wysokoglinowy;  

 • Tlenek tytanu;  

 • Kwas cytrynowy;  

 • Azotan wapnia, magnezu;  

 • Chlorek sodu.  

Tlenki i węglany Ca i Ca-Mg Grupy Lhoist charakteryzują się niezwykle stałą jakością i zapewniają wymaganą wysoką reaktywność. Mogą być dostarczane w dużych ilościach, zarówno hurtowo, jak i w workach, z wykorzystaniem opłacalnego procesu logistycznego.  

Parachemia 

Parachemia to przekształcenie podstawowych chemikaliów w produkty funkcjonalne. Procesy wymagają, aby produkty wapienne działały jako odczynniki chemiczne i środki neutralizujące.  

Nasze produkty mają szereg zastosowań, takich jak:  

 • Mydła;  

 • Detergenty;  

 • Farby;  

 • Żelatyny;  

 • Cytrynian wapnia;  

 • Octan wapnia;  

 • Kwas fluorowodorowy.  

 • Procesy środowiskowe  

Większość wody procesowej wymaganej przez przemysł chemiczny wymaga uzdatniania wapnem w celu skorygowania jej pH i zawartości minerałów. Przed ponownym wykorzystaniem ścieków kwaśnych lub wprowadzeniem ich do kanalizacji można je oczyszczać za pomocą wapna.   

Procesy chemiczne zawsze wymagają energii w postaci pary, ciepła i/lub elektryczności. Większość zakładów chemicznych posiada więc własne generatory prądu z instalacją oczyszczania spalin. W Lhoist oferujemy wysoce wydajne produkty wapienne do tego typu zastosowań.