Co to jest proces Kocioł ze złożem fluidalnym (FBB) ?

W cyrkulacyjnym złożu fluidalnym (CFB) lub kotle ze złożem fluidalnym (FBB) cząstki paliwa są zawieszone w gorącym (800–900°C) złożu fluidalnych materiałów stałych: paliwa, piasku, popiołu itd. Powietrze jest przedmuchiwane przez złoże, aby utrzymać je w stanie fluidalnym i zapewnić tlen niezbędny do spalania. Gdy do gorącego złoża dodaje się wapień CaCO3, ulega on rozkładowi, powodując selektywne usuwanie SO2, podobnie jak w procesie FSI.  

Usuwanie SO2 na miejscu to łatwe i skuteczne rozwiązanie problemu kontroli SO2 w zakładach, w których wykorzystuje się technologie CFB/FBB. W połączeniu z dalszą instalacją FGT umożliwia wstępne oczyszczanie z gazów ciężkich z SO2.  

Asortyment produktów Lhoist dedykowany do CFB i FBB

Grupa Lhoist opracowała serię produktów wapiennych Sorbacal® C o rozkładzie wielkości ziaren, które są dostosowane do specyficznych warunków przepływu różnych technologii spalania CFB/FBB. Zmieszanie produktu z paliwem zapewnia dłuższy czas przebywania cząstek wapienia w złożu fluidalnym, co poprawia efektywność usuwania SO2 na miejscu.  

  • Sorbacal® C
Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Kocioł ze złożem fluidalnym