Co to jest proces wtrysku suchego sorbentu (DSI)?

DSI to relatywnie nieskomplikowany i uniwersalny proces oczyszczania gazów spalinowych. Polega na wtrysku co najmniej jednego typu sorbentu w strumień gazów spalinowych, zanim te dotrą do urządzenia filtrującego, które zwykle występuje w postaci filtra workowego albo odpylacza elektrostatycznego. Sorbent wchodzi w reakcję z zanieczyszczeniami, jednorazowo przechodząc przez strefę ich przepływu. Proces DSI umożliwia jednoczesne usuwanie składników gazów kwaśnych (za pomocą np. wodorotlenku wapnia Ca(OH)2), oraz mikrozanieczyszczeń .

Reakcja zanieczyszczeń gazowych z sorbentem rozpoczyna się w aparacie reakcyjnym albo przewodzie transportującym gazy spalinowe i jest kontynuowana w filtrze, w szczególności w przypadku filtra workowego. Produkty reakcji i pyły lotne procesu są dalej wychwytywane przez sprzęt filtrujący.

Korzyści

Uważa się, że proces doskonale nadaje się do spalarni o małej wydajności. Można go łatwo zintegrować z istniejącą instalacją  i ma następujące zalety:

  • niski koszt inwestycji;  

  • prosta konstrukcja i obsługa;  

  • bardzo duża wydajność zagospodarowania przestrzeni;  

  • łatwość automatyzacji;  

  • niskie zużycie sprężonego powietrza, prądu i wody;  

  • elastyczna praca pod względem temperatury i wydajności.  

Produktem ubocznym procesu oczyszczania jest suchy proszek, który jest łatwy do przetworzenia. Aby zminimalizować ilość uzyskiwanych produktów wtórnych, Grupa Lhoist opracowała wysoce reaktywne wapna hydratyzowane (Sorbacal® SP, Sorbacal® SPS, Sorbacal® H td..), które przyczyniają się do tego, że oczyszczanie na sucho jest bardzo konkurencyjnym rozwiązaniem przy coraz większej liczbie zastosowań.  

Asortyment produktów Lhoist dedykowany DSI

Udowodniono, że stosowanie produktów Sorbacal® w ramach metody DSI pozwala uzyskać bardzo wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń (do >95% w przypadku SO2 i >99% w przypadku SO3, HF i HCl).

  • Sorbacal® SPS
  • Sorbacal® Micro
  • Sorbacal® SP
  • Sorbacal® H
Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Wtrysk suchego sorbentu