Zastosowania w zakresie rolnictwa i leśnictwa

Wapno palone, wapień, dolomit i inne minerały są wykorzystywane w rolnictwie i leśnictwie, zarówno w celu poprawy kwasowości gleby, jak i dostarczania uprawom składników odżywczych z magnezem i wapniem. Wapń i magnez są niezbędne dla zdrowego wzrostu roślin i zwiększenia plonów. Umożliwiają lepsze wykorzystywanie gruntów uprawnych i poprawiają skuteczność drogich nawozów, a jednocześnie ograniczają ich wpływ na środowisko, w tym m.in. zanieczyszczenie wód gruntowych.  

sunset on a field with straw bales
tractor fertilizing a field

Nawożeniei Odsywianie Gleb

Żyzność gleby jest związana przede wszystkim z połączeniem składników mineralnych z frakcją organiczną i nieorganiczną, które odpowiednio zrównoważone zapewniają optymalną wymianę powietrza i wody. Racjonalną zmianę gleby można przeprowadzić, stosując wapń w celu poprawy fizycznej struktury gleby, co skutkuje lepszą równowagą chemiczną i pobudzaniem biologii gleby. Kontrolując kwasowość uprawnej warstwy gleby za pomocą mocnej bazy, którą zawierają nasze produkty, można również ułatwić roślinom lepsze pobieranie związków z nawozów.  

three hand protection tree planting on soil with sunshine in garden

Ochrona roślin 

Wodorotlenek wapnia jest substancją podstawową wymienioną w unijnej bazie danych na temat pestycydów. Wodorotlenek wapnia został rzeczywiście zatwierdzony do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Europie do zwalczania Neonectria galligena na owocach ziarnkowych. Stosuje się go pod koniec opadania liści lub bezpośrednio na rany po cięciach i na stare nowotwory na pędach w okresie od zimy do marca.  

Nasza marka rolnicza i leśna

  • Oxyfertil

Dowiedz się więcej o innych rynkach

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami i chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!