Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej

Jako firma przemysłowa odgrywamy ważną rolę w wyzwaniu, z którym mierzy się teraz cały świat. To praca na rzecz gospodarki opartej na niskiej emisji dwutlenku węgla i zrównoważonym rozwoju

Produkty wapiennicze są naturalne i niezbędne dla całego społeczeństwa. Pomagają zaspokoić podstawowe potrzeby ludzkości. Zapewniają czyste, higieniczne środowisko, umożliwiają produkcję i recykling najważniejszych materiałów (stal, szkło, papier, chemikalia, materiały budowlane), a zwiększając plony w rolnictwie, pomagają wyżywić ludność. Są wzorcowym rozwiązaniem dla wielu branż i środowiska, i pozostaną nim w przyszłości.  

Proces produkcji wapna wymaga dużej ilości energii w celu termicznego rozkładu skały wapiennej w piecach wysokotemperaturowych, co generuje emisję dwutlenku węgla. Dlatego już jakiś czas temu podjęliśmy wyzwanie w zakresie emisji dwutlenku węgla. Grupa Lhoist wdrożyła już wiele inicjatyw w tej dziedzinie we wszystkich naszych zakładach, a duża ich liczba jeszcze jest w trakcie realizacji.  

Aby dobrze zrozumieć nasz wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, trzeba wiedzieć, że wapno pełni rolę czynnika silnie pochłaniającego dwutlenek węgla. Wiele powszechnych zastosowań wapna opiera się na możliwości spontanicznego pochłaniania CO2 z atmosfery lub ze źródła przemysłowego. W badaniu z 2020 roku (LINK DO RAPORTU EULA) wykazano, że wapno pochłania średnio jedną trzecią ilości całego CO2 emitowanego podczas produkcji. Pracujemy nad tym, aby proces produkcji był całkowicie pozbawiany węgla, co może doprowadzić do wykorzystania właściwości wapna dotyczących pochłaniania dwutlenku węgla jako ważnej metody jego wychwytywania. 

Discover more on our Sustainability page