Managing with a purpose

Wyposażenie nowych kierowników w umiejętności umożliwiające stawanie się kompetentnymi liderami.

W 2023 roku zmodernizowaliśmy nasz program „Managing with Purpose”. Dwudziestu czterech kierowników z całej Grupy rozpoczęło swoją podróż przez lekcje teoretyczne, interakcje grupowe i prace projektowe skoncentrowane na regionalnych wynikach ankiety LEOS (Lhoist Experience Opinion Survey).

Następnie odbył się sześciomiesięczny program szkoleniowy opracowany wokół modelu przywództwa Lhoist Leadership Model and Competency Framework. Celem tego programu jest wyposażenie nowych menedżerów w podstawowe umiejętności niezbędne do osiągnięcia skuteczności i zostania pewnymi siebie liderami, którzy zarządzają zgodnie z podejściem „One Lhoist”, nadającym priorytet działaniom ukierunkowanym na zapewnianie najlepszych doświadczeń pracownikom.

" Jedną z naszych globalnych ambicji w zakresie szkoleń i rozwoju w Lhoist jest tworzenie ścieżek rozwoju dla kluczowych funkcji, które łączą formalne i nieformalne uczenie się w znaczącym okresie czasu. Najlepszym przykładem jest program Managing with Purpose. "