Program Kobiety w górnictwie, Lhoist Latin America

Brazylia

several women in PPE in plant in Brazil

Kobiety w górnictwie Brazylia

Nasz oddział w Ameryce Południowej uruchomił program mający na celu wspieranie integracyjnego środowiska, podnoszenie świadomości w zakresie wyzwań stojących przed kobietami, które pracują w przemyśle wydobywczym oraz zapewnianie im możliwości rozwoju. Częścią programu był udział naszych kolegów w „Women in Mining Brazil” („Kobiety w góornictwie — Brazylia”), we współpracy z Mining Hub. 

Przeprowadzone działania obejmowały między innymi szkolenia, warsztaty i webinaria, specjalną kampanię, która trwała miesiąc i była poświęcona kobietom, treści informacyjne i podnoszące świadomość, a także przeszkolenie liderów. 

Projekt został wyróżniony nagrodą Lhoist Sustainability Award 2021 r.

„Kobiety w górnictwie” to projekt, który ma zapewnić zrozumienie potrzeby stworzenia aktywnej struktury dotyczącej równościć płci, co ma na celu powstanie bardziej zintegrowanego środowiska pracy. Działania mają podnosić świadomość i zwiększać zaangażowanie wszystkich pracowników objętych programem, a także sprzyjać różnorodności, równości i integracji.  

Program „Kobiety w górnictwie” otrzymał nagrodę Lhoist Sustainability w 2021 roku. 

Data publikacji 03.02.23