Pile of refractory bricks

Nasze ciągłe wysiłki na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

W krajach w całej Europie wdrażamy szereg rozwiązań i nawiązujemy partnerstwa, których celem jest skuteczny recykling zużytych cegieł ogniotrwałych pochodzących z naszych pieców. Na przykład w 2016 roku nawiązaliśmy w Niemczech współpracę z lokalnymi dostawcami i wprowadziliśmy system gospodarki obiegu zamkniętego, czyli recykling zużytych cegieł ogniotrwałych, które po posortowaniu są odbierane i ponownie wykorzystywane.    

Cegły te znajdują różnorodne zastosowania, na przykład w przemyśle metalurgicznym albo w procesie produkcji nawozów sztucznych.    

Data publikacji 12.01.23