Global

Lhoist Sustainability Award, która zapewnia naszym pracownikom na całym świecie możliwość wyróżnienia się, gdy wnoszą swój wkład w zrównoważoną kulturę organizacyjną. Ułatwia także wymianę najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań między różnymi regionami.  

Korzystając z okazji, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zrównoważonego rozwoju i zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do kolejnej edycji. Podsumowując, postęp i powodzenie są sumą całej włożonej pracy, zarówno w małej, jak i w dużej skali, lokalnej czy globalnej. 

 

Wydanie 2021 r.

Po spektakularnym sukcesie nagrody za rok 2019 w roku 2021 zgłoszono 190 projektów, które odnosiły się do jednego lub więcej z trzech filarów, na których opieramy się w trakcie podróży w kierunku zrównoważonego rozwoju. Czterdzieści z tych projektów powstało specjalnie po to, by pomóc naszym społecznościom w poradzeniu sobie z trudną sytuacją, jaką wywołała pandemia koronawirusa. Solidarność, zaangażowanie i poświęcenie wszystkich naszych kolegów były niezwykłe. 

 

119

Inicjatywy "People"

49

Inicjatywy "Planet"

22

Inicjatywy "Profit"

A zwycięzcami są...

W 2021 Senior Leaders z całej Grupy wyróżnili cztery projekty, oparte na trzech filarach:

Someone touching his mobile phone glass screen

Innowacyjna aplikacja mobilna w zakresie bezpieczeństwa, Lhoist Europe

Wewnętrzna aplikacja mobilna w zakresie bezpieczeństwa, która umożliwia użytkownikom w naszej organizacji w Europie łatwo zgłaszać zagrożenia.

Kategoria: Ludzie – Bezpieczeństwo
Women working in a plant

Program „Women in Mining” (kobiety w górnictwie), Lhoist Latin America

Nasz oddział w Ameryce Łacińskiej rozpoczął program mający na celu wspieranie środowiska integracyjnego, podnoszenie świadomości na temat wyzwań stojących przed kobietami w branży górniczej oraz zapewnienie możliwości rozwoju. Częścią tego programu był udział naszych współpracownic w „Women in Mining Brazil”, projekcie współorganizowanym z Mining Hub.

Kategoria: Ludzie – Edukacja i rozwój
Solar panel with blue sky and sunlight

Partnerstwo w zakresie dużego parku solarnego, Lhoist Southern Europe

Nawiązaliśmy partnerstwo z TotalEnergies Renouvelables France w zakresie wspólnej pracy nad rozwojem elektrowni słonecznych w 11 obiektach Lhoist we Francji.

Kategoria: Planeta – Odnawialna energia elektryczna
tractor leaving tracks on a coal ash field

Popiół węglowy aktywowany wapnem, Lhoist North America

Po katastrofach związanych z popiołem węglowym w Stanach Zjednoczonych wprowadzono nowe przepisy, które mają na celu rezygnację ze zbiorników do magazynowania i usunięcie mokrego popiołu. Zespół Lhoist Ameryka Północna opracował rozwiązanie, dzięki któremu można wykorzystać wapno, aby przekształcić mokry popiół w stan stały, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo podczas jego usuwania.

Kategoria: Zysk – Gospodarka o obiegu zamkniętym