LEILAC (Low Emissions Intensity Lime And Cement) to innowacyjny projekt badawczy Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 (H2020).

LEILAC stanowi pilotaż rewolucyjnej technologii wychwytywania dwutlenku węgla, która umożliwiłaby europejskiej branży cementowej i wapienniczej radykalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) bez znacznych kosztów w zakresie energii lub kapitału. 

Zaangażowane od 2016 roku zespoły projektowe obejmują wiodących partnerów branżowych, technologicznych oraz badawczo-rozwojowych.  

scheme of the process

Jak to dokładnie działa?

Proces stojący za tym projektem polega na tym, że drobno zmielony wapień jest wprowadzany do zamkniętego pieca do kalcynacji, gdzie jest stopniowo, w miarę podgrzewania powierzchni pieca, przekształcany w wapno. Obecnie źródłem wykorzystywanym do produkcji wymaganego ciepła jest gaz ziemny.

W przyszłości może to być energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, co ma zapewnić zrównoważone źródło energii. Ponieważ kalcynacja i gazy spalinowe nie łączą się, piec do kalcynacji może wytwarzać wapno i gaz odpadowy, który składa się z prawie czystego CO2, co ułatwia jego wychwytywanie. 

Data publikacji 12.01.23