Women in Leadership at Lhoist

Program WILL

W Lhoist z dumą oferujemy program Women in Leadership at Lhoist (WILL), który ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet na stanowiskach kierowniczych i wspieranie wschodzących talentów. Program WILL dąży do zwiększenia skuteczności kobiet na stanowiskach kierowniczych poprzez zapewnienie im niezbędnych umiejętności i nieustanne wspieranie sukcesów. Program ma na celu zwiększenie reprezentacji kobiet na wszystkich szczeblach organizacji, promując różnorodne
i inkluzywne środowisko przywódcze. Uczestnicy programu WILL są zachęcani do mentorowania młodych kobiet, co ułatwia transfer wiedzy i wspiera rozwój zawodowy. Poprzez kulturę mentoringu i wsparcia, program WILL rozwija silne liderki pozwalając im odnosić sukcesy.

Program WILL promuje sojusz i współpracę między pracownikami. Sprzyja to tworzeniu bardziej inkluzywnego i wspierającego środowiska pracy dla wszystkich. Wspólnie z partnerami, takimi jak IMD Business School i zespół kierowniczy Lhoist, program WILL jest w stanie napędzać znaczące zmiany, wspierając kobiety na stanowiskach kierowniczych i tworząc przyszłość równych szans.