Tree in park

Razem w przyszłość

Jako firma rodzinna, której historia obejmuje sześć pokoleń, w ramach swojej działalności i wizji na przyszłość Grupa Lhoist zawsze nadawała najwyższy priorytet zrównoważonemu rozwojowi. Mamy dużą świadomość naszego wpływu, co roku starając się osiągać lepsze wyniki. 

Zmiana wapienia w wapno prowadzi do emisji dwutlenku węgla. Już od jakiegoś czasu Grupa Lhoist mierzy się z wyzwaniami związanymi z emisją dwutlenku węgla. Wdrożyliśmy już wiele inicjatyw, które realizujemy we wszystkich naszych zakładach. 

Chociaż w dalszym ciągu nie znamy najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie wapna o zerowej emisji, to jednak musimy przejść na bardziej zrównoważony sposób produkcji i wykorzystania energii. Stanowi to część programu naszej grupy i musi nastąpić w ciągu kilku najbliższych dziesięcioleci. W tym okresie nasza branża musi przejść fundamentalną przemianę, ponieważ oznacza to istotną przebudowę infrastruktury. Zobowiązaliśmy się do zapewnienia czystości i wydajności, a teraz także obieramy kurs na neutralność węglową. To wymaga analizy wszystkich możliwych opracowywanych rozwiązań w zakresie wychwytywania, składowania i wykorzystywania CO2

Jednak nie osiągnęlibyśmy naszych celów bez naszych pracowników, podwykonawców, klientów, dostawców, społeczności, sąsiadów i innych zainteresowanych stron, w związku z czym czujemy ogromną wdzięczność. Dokładając wszelkich starań, aby nawiązywać i utrzymywać wartościowe partnerstwa, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska, jakości życia ludzkiego i społeczeństwa, wykonaliśmy pierwszy krok na naszej drodze do zerowej emisji.  

Wierzymy w gospodarkę, która ma moc wpływu, gdy praca, przedsiębiorczość, innowacyjność i technologia zapewniają dobrobyt i pomyślność całemu społeczeństwu.  

group of yound people from internship program in Lhoist Latin America

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Wiemy, że w trakcie naszej podróży będziemy jeszcze musieli przejść przez wiele etapów. Dlatego obecnie pracujemy nad naszym planem działania, jednocześnie nie ustając w wysiłkach, dostosowując pracę do długoterminowych celów oraz poszukując możliwości i współpracy.  

Wspólnie podejmujemy wyzwania, aby wprowadzać trwałe zmiany na rzecz przyszłych pokoleń i tworzyć zrównoważoną przyszłość.