Badanie i zakładanie kamieniołomu

Przed rozpoczęciem prac w kamieniołomach wykonuje się badania, opracowuje modele i określa dostępne złoża.


Badania geologiczne

Badania geologiczne wykonuje się w oparciu o mapy i badania terenowe. Pobiera się próbki z miejsca badań oraz przeprowadza analizę chemiczną i fizyczną w celu określenia możliwości kalcynacji. Inne pośrednie metody geofizyczne pozwalają na uzyskanie dodatkowych informacji, na przykład dotyczących grubości złóż.

Modelowanie geologiczne

Geolodzy interpretują zebrane dane i określają jednostki posiadające podobne właściwości chemiczne, fizyczne, a nawet charakterystykę spalania w celu utworzenia modelu złoża.

Opracowywanie planów wydobycia

Dwuwymiarowe i trójwymiarowe modele kamieniołomów pozwalają na określenie ilości dostępnych zasobów dla każdej jednostki. Na dostępność zasobów mają wpływ właściwości okolicznego terenu: topografia i dostępność złoża, aspekty hydrologiczne, a także pozwolenia na wydobycie.

Na podstawie prac wstępnych opracowuje się długoterminowy plan wydobycia – aż do wyczerpania złóż. Plan ten uwzględnia: 

  • klientów, którzy będą stosowali gotowe wapno lub produkty mineralne 
  • specyfikację produktów 
  • cechy różnych pieców lub systemów obróbki materiałów wykorzystywanych do przekształcania wapieni lub gliny w wapno lub produkty mineralne.

W przypadku długoterminowych działań należy uwzględnić inne czynniki. Należą do nich:

  • drogi dostępu do danych obszarów,
  • szerokość i wysokość przodka wyrobiska,
  • ilość wody, którą należy wypompować z kopalni,
  • nadkład, który należy usunąć.

Należy również z góry zaplanować rewitalizację miejsca wydobycia.