PRZEKSZTAŁCENIA CHEMICZNE – GALERIA

Klikając poszczególne zdjęcia, dowiesz się więcej na temat przekształceń chemicznych.

Porowaty dolomit

Laminowany dolomit bogaty w żelazo (czerwonawy)

Dolomit w postaci pasków w wapieniu

Gruby, porowaty dolomit

Inkluzje fluorytu (fioletowe) i kalcytu (białe) w wapieniu

Wapień pokryty tlenkami żelaza (kolor pomarańczowobrązowy)

Inkluzje ankerytu (pomarańczowe) i kalcytu (białe) w wapieniu

Dolomit pokryty hematytem (kolor czerwonawy)

Wapień z bryłkami pirytu (kolor żółty) i kalcytu (kolor biały)

Piroluzyty w formie dendrytu na powierzchni wapienia (czarne)

Dolomit bogaty w żelazo (brązowy), inkluzja w wapieniu

Wapień pokryty malachitem (kolor zielony)