Przygotowanie i rafinacja wapieni

Przygotowanie kamienia obejmuje kruszenie wstępne i wtórne. Przesiewanie umożliwia podział produktów według rozmiaru cząstek. W razie potrzeby można przeprowadzić proces oczyszczania kamieni, wykorzystując wodę z recyklingu, zwykle pobieraną z osadników.

 

 

   


Po procesie kruszenia przeprowadzane jest pośrednie składowanie skał, aby dostarczyć kamień do dalszej obróbki. W kamieniołomach prace wykonuje się w ciągu dnia, podczas gdy urządzenia do przetwarzania kamienia zwykle pracują całą dobę.

W naszych zakładach produkcji wapna i dolomitu kamienie większe niż 20 mm są zwykle dostarczane do pieców do kalcynacji. Wapienie nieprzeznaczone do kalcynacji przemysłowej są zwykle poddawane obróbce i przeznaczone do innych celów.
 
Niektóre z naszych zakładów skupiają się wyłącznie na wytwarzaniu produktów wapiennych o dużej zawartości wapnia i/lub wapna dolomitowego do celów przemysłowych. W procesach rafinacji kruszone skały są mielone lub suszone i proszkowane w celu uzyskania wymaganej czystości i rozmiaru cząstek, a powstałe w ich wyniku produkty są sprzedawane jako kruszywa lub produkty mielone.