Wapno dolomitowe

Wapno dolomitowe kawałkowe jest produktem, otrzymywanym poprzez równomierne wypalenie odpowiedniej jakości kamienia dolomitowego. W kolejnych etapach procesu produkt poddawany jest kruszeniu i sortowaniu. Produkt dostępny jest w różnych granulacjach i stosuje się go w przemyśle hutniczym, odlewniczym oraz w rolnictwie.

Produkty dostarczone są w workach typu Big–Bag, lub ładowane luzem na specjalne naczepy samochodowe („wanny”), chroniące go przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Pobierz Karty Produktów