Zmiany klimatyczne – redukcja emisji

Redukcja emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla, to główny problem nowoczesnego społeczeństwa. Nasza działalność obejmuje produkcję CO2 ze względu na przemiany chemiczne wapienia/dolomitu oraz spalanie paliw zasilających piece.

Firma Lhoist podejmuje działania zmniejszające wpływ przemysłu na środowisko.

 


Należą do nich między innymi:

  • poprawa wydajności i wspieranie długoterminowego odpowiedzialnego rozwoju. Poszukujemy i testujemy nowe metody zmniejszające zużycie energii poprzez wykorzystanie alternatywnych paliw i energii odnawialnej;
  • większe wykorzystanie biomasy w produkcji naszych wyrobów, inwestowanie w technologie wydajne energetycznie i współpraca z producentami pieców w celu ulepszenia instalacji;
  • aktywne wspieranie aktualnych globalnych inicjatyw w zakresie opracowywania metod przechwytywania i składowania dwutlenku węgla;
  • opracowywanie produktów i procesów umożliwiających bardziej wydajne wykorzystanie zasobów.

 

   

Przedsięwzięcia te same w sobie nie rozwiążą globalnych problemów dotyczących zmian środowiskowych, jednak nasze działania pokazują, że możemy znacznie zmniejszyć codzienną emisję gazów cieplarnianych.