Wprowadzanie pozytywnych zmian w naszych społecznościach

Przynależność do społeczności, w których prowadzimy swoją działalność, to tradycja Grupy Lhoist i jej akcjonariuszy. Jest to również podstawa naszej działalności, bowiem zaufanie jest niezbędne do budowania zorganizowanych, aktywnych i długotrwałych relacji oraz do angażowania się w nie. Nawiązujemy solidne partnerstwa lokalne, które opierają się na relacjach z naszymi sąsiadami. Staramy się nieustannie angażować, aby wprowadzać pozytywne zmiany w społecznościach.  

Skupienie Grupy na społecznościach można podzielić na trzy kluczowe obszary:  

  • edukacja: aktywne wsparcie edukacji w społecznościach lokalnych w dziedzinie inżynierii, przedsiębiorczości i sztuki;  

  • opieka: partnerstwo z organizacjami w celu zapewnienia społecznościom lokalnym dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego;  

  • sąsiedztwo: poprawa warunków otoczenia wokół naszych obiektów w zakresie bezpieczeństwa, środowiska i dziedzictwa kulturowego. Ponadto dzięki różnorodnym wydarzeniom podtrzymujemy lokalny dialog z naszymi sąsiadami. 

Nasz cel na 2023 rok

100%

Obiekty z planami zaangażowania społeczności