Co to jest proces bezpośredni wtrysk sorbentu do komory kotła (FSI)?

Sorbent błyskawicznie rozkłada się na porowatą i niezwykle reaktywną formę wapna palonego, które w sposób selektywny neutralizuje SO2. W takich warunkach wychwytywanie gazów kwaśnych jest bardzo skuteczne, ponieważ kompetytywna reakcja z CO2 nie może nastąpić przy tak wysokich temperaturach. Wychwytywanie fluorowych gazów kwaśnych jest jednak mniej efektywne. Przy czym wtryskiwany sorbent będzie wciąż reagował na dalszych etapach procesu, co będzie sprzyjać usuwaniu tego rodzaju zanieczyszczeń.

W połączeniu z instalacją oczyszczania spalin (FGT), która jest zainstalowana dalej w obiegu, rozwiązanie FSI okazuje się być niezwykle skuteczne i elastyczne, jeśli chodzi o wstępne oczyszczanie gazów o dużym stężeniu SO2 albo oczyszczanie szczytowych wartości stężenia SO2.

Gama produktów Lhoist przeznaczona dla FSI

W przypadku tego dość wymagającego zastosowania udowodniono, że produkt Sorbacal® SPS to najbardziej skuteczny sorbent.

  • Sorbacal® SPS
Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Bezpośredni wtrysk sorbentu do komory kotła