Czym jest proces wtrysku sorbentu do pieca (FSI)?

Technologia FSI polega na wtrysku sorbentów bezpośrednio do pieca/kotła lub zmieszaniu ich z paliwem. Wykorzystuje się ją głównie w zakładach przetwarzania odpadów i biomasy na energię.

Zakres działania sorbentów sięga od kontroli emisji gazów kwaśnych (takich jak piki SO2 lub kontrola emisji HF) po redukcję zanieczyszczeń i problemów ze szlamowaniem, które występują w piecu/kotle.

W warunkach FSI wychwytywanie gazów kwaśnych (usuwanie SO2) jest bardzo wydajne ze względu na wysoką temperaturę reakcji i brak reakcji konkurencyjnej z CO2.

Wtrysk sorbentów zmniejsza również problemy związane ze szlamowaniem/zanieczyszczaniem poprzez podwyższenie temperatury topnienia popiołu kotłowego.

Korzyści

Korzyści różnią się w zależności od użytego sorbentu. Nasi eksperci przeanalizują Twoją sytuację i dostosują do niej konkretne rozwiązanie. Będzie ono obejmować zalecenia dotyczące najlepszych punktów wtrysku do pieca/kotła, najlepszego sorbentu, sprzętu testowego i najlepszych technologii wtrysku naszych sorbentów.

W zależności od zastosowanego sorbentu można osiągnąć następujące korzyści:

Usuwanie gazów kwaśnych:

  • Lepsze wychwytywanie SOx
  • Usunięcie wąskich gardeł w procesie oczyszczania spalin (FGT)
  • Oszczędności na stosowanym odczynniku do oczyszczania spalin
  • Mniejsze koszty utylizacji odpadów.

Zapobieganie żużlowaniu/zabrudzeniu:

  • Większa zdolność wymiany ciepła
  • Zwiększony przerób odpadów
  • Niższe koszty konserwacji i czyszczenia.

Gama produktów Lhoist przeznaczona dla FSI

Sorbacal® Heat to najnowsza gama produktów Lhoist do tego zastosowania. Ta gama produktów obejmuje sorbenty na bazie wapnia, magnezu lub innych minerałów. Każdy produkt będzie dostosowany do potrzeb naszych klientów.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Bezpośredni wtrysk sorbentu do komory kotła