W ramach mokrych procesów oczyszczania gazów spalinowych stworzonych na potrzeby usuwania gazów kwaśnych, gazy spalinowe są schładzane za pomocą parującej wody o temperaturze poniżej wartości temperatury rosy kwasów (50–70°C). Następnie gazy spalinowe przechodzą przez ciecz myjącą. Może być nią woda albo roztwór alkaliczny. Składniki gazu kwasowego są rozpuszczane w cieczy myjącej i neutralizowane w drodze reakcji z zasadowym sorbentem. W zależności od rozpuszczalności w wodzie produkty reakcji zostają rozpuszczone w cieczy myjącej (głównie jako chlorki wapnia) albo wytrącają się w postaci ciał stałych (siarczyn (IV) wapnia CaSO3 i siarczan(VI) wapnia CaSO4).

Korzyści

Płuczki wodne są bardzo skuteczne, jeśli chodzi o usuwanie gazów kwaśnych. Zapewniają bardzo wysokie (>99%) poziomy eliminacji HCl, HF i SO2, przy jednocześnie najmniejszym możliwym zużyciu sorbentu. Z drugiej strony wymagają dużych nakładów inwestycyjnych oraz oczyszczania ścieków przed ich wypłynięciem z instalacji zakładu. Możliwość stosowania niedrogiego wapienia (CaCO3) sprzyja dużej popularności tego procesu, szczególnie w przypadku większych instalacji, gdzie niezmienna jakość i bezpieczeństwo dostaw mają kluczowe znaczenie.

Firma Lhoist, która posiada rozbudowaną sieć zakładów zlokalizowanych w pobliżu złoży wysokiej czystości wapienia oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, to idealny partner w przypadku korzystania z tego rodzaju procesu oczyszczania spalin (FGT). Ponieważ absorbery nie zapewniają skutecznego usuwania SO3, może zajść konieczność wdrożenia procesu łączonego, obejmującego rozwiązanie DSI eliminujące SO3.

Asortyment produktów Lhoist dedykowany do procesu mokrego

Oferujemy sorbenty Sorbacal® C na bazie wapienia (CaCO3) z różnymi rozkładami ziarnowymi dostosowanymi do Państwa sprzętu do procesu oczyszczania na mokro. Sorbenty Sorbacal® C charakteryzują się wysoką czystością i bielą, pozwalając na maksymalizację wartości gipsu stanowiącego produkt uboczny procesu.

  • Sorbacal® Q
  • Sorbacal® Micro
  • Sorbacal® SL
  • Sorbacal® C
Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Procesy mokre