Aglomeracja rudy żelaza 

sintering machinery and equipment in a steel plant

Większa wydajność spiekalni 

Drobno kruszony wapień jest używany jako topnik podczas spiekania rud żelaza. Reguluje ogólną zasadowość wsadu żelaza i odgrywa ważną rolę w tworzeniu żużla w procesie wielkopiecowym. Spoiwa na bazie wapna, które czasami zawierają specjalne glinki, zwiększają wydajność spiekalni. Wyższą zawartość procentową bardzo drobnej rudy bez utraty wydajności można również łączyć z produktami na bazie wapna.   

Prawidłowa zasadowość dla lepszej wydajności 

W zakładach produkujących pellet drobno kruszony wapień i dolomit zapewniają produkty o pożądanej zasadowości (stosunek CaO + MgO w porównaniu do SiO2).   

man looking at the machines in a steel factory from a distance

Pelletyzacja 

Pelletyzacja polega na aglomeracji bardzo drobnych rud z innymi surowcami, takimi jak węgiel, wapno hydratyzowane i wapień. Po homogenizacji materiałów w odpowiedniej (do idealnego bilansu masy) ilości mieszaninę przesyła się na dysk do pelletyzacji. W wyniku tego procesu powstaje śrut o średnicy od 8 do 18 mm, który jest spalany w temperaturze około 1350°C w celu podniesienia jego odporności mechanicznej. Niektóre specjalistyczne wapna hydratyzowane stanowią efektywne alternatywne spoiwo do bentonitu o wysokiej zawartości SiO2.  

Wysokiej jakości żużel wielkopiecowy 

Dolomit dostarcza MgO, który jest wymagany przez proces w celu otrzymania odpowiedniej płynności żużla wielkopiecowego.