CYKL PRZETWARZANIA WAPNA I DOLOMITU – GALERIA

Klikając poszczególne zdjęcia, można dowiedzieć się więcej na temat wapna i dolomitu.

Twardy wapień

Wapień

Wapno palone

Wapno palone

Wapno palone

Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane

Mleko wapienne

Strącony węglan wapnia (PCC)

Strącony węglan wapnia (PCC)

Dolomit

Dolomit

Częściowo wyprażony dolomit

Dolomit palony

Dolomit palony