KAMIEŃ MIELONY

Produkt otrzymywany jest przez wysuszenie i zmielenie kamienia wapiennego. Stosuje się go jako wypełniacz w przemyśle chemicznym, ceramicznym, drogowym. W zależności od parametrów fizykochemicznych oraz aplikacji produkty na bazie kamienia mielonego dzielimy na: mączki wapienne, sorbenty, kredy malarskie i pastewne

 

 

 


 

MĄCZKA WAPIENNA

Produkt otrzymywany jest przez wysuszenie i zmielenie kamienia wapiennego. Mączkę wapienną stosuje się jako wypełniacz w przemyśle chemicznym, ceramicznym i ochronie środowiska. Produkt jest pakowany w worki lub ładowany luzem na środki transportu zabezpieczające go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Pobierz Karty Produktów

SORBENT

Produkt otrzymywany jest przez wysuszenie, zmielenie i separacje kamienia wapiennego. Zależnie od wielkości oczek zastosowanych sit otrzymujemy produkt drobno bądź grubo ziarnisty. Produkt stosuje się w energetyce, do oczyszczania i odsiarczania spalin. Sorbent, jest ładowany luzem na środki transportu zabezpieczające go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Pobierz Karty Produktów

KREDA MALARSKA

Produkt otrzymywany jest przez wysuszenie, zmielenie i separację kamienia wapiennego. Kreda malarska stosowana jest jako składnik farb suchych, spełnia wymagania: PN-EN ISO 3262. Kreda malarska jest pakowana w worki papierowe (30kg) lub ładowana luzem na środki transportu zabezpieczające ją przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Pobierz Karty Produktów

KREDA PASTEWNA

Produkt otrzymywany jest przez wysuszenie, zmielenie i separację kamienia wapiennego o wysokiej zawartości węglanu wapnia. Kreda pastewna – materiał paszowy, stosowana jest jako dodatek w mieszankach paszowych, spełnia wymagania: PN-R-64802. Kreda paastewna zawiera w swym składzie wapń i magnez oraz inne pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesu trawienia zwierząt. Stosowana jest z paszami treściwymi i właściwymi. Jako główny składnik paszowy jest podstawowym budulcem tkanek kostnych i mięśniowych. Produkt jest pakowany w worki papierowe (25kg), big-bagi lub ładowany luzem na środki transportu zabezpieczające ją przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Pobierz Karty Produktów