KAMIENIE I KRUSZYWA

Kamień wapienny otrzymywany jest poprzez selektywną eksploatację rozpoznanych, charakteryzujących się wysoką jakością złóż. Kruszywa to poddany procesowi kruszenia i odpowiedniego sortowania kamień
wapienny.

 


 

Kamień wapienny dostępny jest w różnych granulacjach i stosuje się go w:

 • przemyśle cukrowniczym
 • przemyśle hutniczym
 • uzdatnianiu wody pitnej (PN-EN 1018)
 • przemyśle chemicznym
 • przemyśle nawozowym

Kruszywo wapienne dostępne jest w różnych granulacjach i stosuje się je w:

 • drogownictwie i budownictwie drogowym ( PN-EN 13424)
 • drogownictwie, do mieszanek ( PN-EN 13043)
 • budownictwie, do zapraw (PN-EN 13139)
 • budownictwie i drogownictwie, do betonów (PN-EN 12620)

Produkty dostarczone są ładowane luzem na specjalne wagony kolejowej, naczepy samochodowe („wanny”), chroniące go przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem lub w workach typu Big–Bag.

Przejdź do sekcji Centrum Pobierania i pobierz Karty Produktów