Masa papiernicza i papier

Pulp paper

Masa papiernicza i papier

Wapno jest głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji strąconego węglanu wapnia (PCC). Jest składnikiem wielu rodzajów papieru, z którym mamy do czynienia na co dzień: papieru do pisania, drukowanych czasopism, gazet itd. Nasz produkt Britelim® posiada wyjątkowe właściwości fizyczne i ma działanie wybielające, przez co umożliwia produkcję wysokiej jakości papieru zawierającego strącony węglan wapnia.

Wysoko oczyszczone wapno palone o określonych właściwościach chemicznych i składzie granulometrycznym jest stosowane w procesie kaustyfikacji masy papierniczej.

Wodę przemysłowąścieki powstające podczas wytwarzania masy papierniczej i papieru należy oczyścić na miejscu przed ich ponownym użyciem lub odprowadzeniem.

Specjalnie produkowany strącony węglan wapnia (PCC)

Dostarczamy bardzo czyste i jasne wapno do produkcji strąconego węglanu wapnia (PCC). Strącony węglan wapnia powstaje w wyniku serii kontrolowanych reakcji chemicznych. Wapno palone jest mieszane z wodą. Powstaje mleko wapienne, do którego dodaje się dwutlenek węgla. W wyniku tej reakcji powstaje bardzo drobny strącony węglan wapnia (CaCO3). Podczas reakcji strącania modyfikuje się kształt i wielkość cząstek strąconego węglanu wapnia (w wyniku działania takich czynników jak temperatura/stężenie). Ten specjalnie opracowany wypełniacz jest stosowany w produkcji papieru w celu zwiększenia jego jasności, zdolności przepuszczania światła, grubości, zadrukowalności i drukowności.

Kaustyfikacja masy papierniczej

Wapno jest tradycyjnie stosowane w celu odzyskania sody kaustycznej (ług biały) z węglanu sodu (ług zielony) produkowanego w procesie wytwarzania masy celulozowej siarczanowej. W wyniku reakcji chemicznej po zmieszaniu węglanu sodu z wapnem hydratyzowanym powstaje węglan wapnia i soda kaustyczna.