Ogólnopolskie Jesienne Targi GHB

19 Wrzesień 2018

W wrześniu 2018 zespół Dystrybucji SMM Lhoist Poland uczestniczył w Ogólnopolskich Jesiennych Targach organizowanych przez firmę GHB z Bydgoszczy.
Grupa Handlo-Budowa (GHB) zrzesza 266 składów budowlanych, w położonych na terenie całego kraju.
W ramach Targów zaprezentowano bieżącą ofertę Grupy Lhoist w Polsce, przedstawiono zalety stosowania wapna hydratyzownego w budownictwie oraz zaproszono do skorzystania ze
specjalnej oferty targowej na zakup produktów.
Pomimo tego, iż Targi odbywały się w normalnym dniu pracy i każdy z uczestników miał, jak codzień, wiele obowiązków wynikających z bieżącej działalności operacyjnej składów budowlanych,
impreza cieszyła się zaskakująco dużym zainteresowaniem słuchaczy, niewątpliwie dzięki zastosowanej technologii komunikacji z uczestnikami - telekonferencja. Zasięg spotkania w technologii telekonferencji, obejmuje wszystkich zalogowanych uczestników spotkania, bez konieczności opuszczania swoich placówek handlowych.
Efektem godzinnej prezentacji i ogłoszonej w trakcie oferty targowej na zakup wapna, z ograniczonym czasem obowiązywania, otrzymaliśmy liczne zamówienia na wapno hydratyzowane w workach.
Realizacja złożonych zamówień jest przewidziana w krótkim czasie, we wrześniu.
Zgodnie z coroczną tradycją, wśrod uczestników rozlosowano szereg nagród, ufundowanych przez dostawców biorących udział w Targach.

Do zobaczenia na następnych Targach
Zespół Dystybucji SMM