Procesy środowiskowe 

Industrial tank and feed pump for chemical treatment, control system, calculation of temperature, steam pressure and water level

Ekonomiczna zgodność z przepisami 

W celu zapewnienia zgodności z wymogami w zakresie poziomów emisji należy oczyszczać spaliny, wodę i produkty uboczne stali. Nasi specjaliści zajmujący się stalą i ochroną środowiska mogą wspólnie z klientami opracowywać produkty, aby w skuteczny i ekonomiczny sposób spełniać wymogi wynikające z ustawodawstwa. Grupa Lhoist może pomóc w wyeliminowaniu lub sprzedaży niektórych produktów ubocznych powstających podczas produkcji stali.

Odolejanie szlamu żelaznego 

Cała branża stoi w obliczu wyzwań wynikających z coraz bardziej surowych przepisów dotyczących ochrony środowiska, niedoborów surowców i wysokich cen metali. Wymienione problemy sprawiają, że wdrażanie specjalnych procesów przetwarzania pozostałości metalurgicznych i odzyskiwania z nich cennych metali jest jeszcze bardziej istotne. Zgorzelina olejowa jest typowym produktem ubocznym w produkcji stali. Możliwe jest skuteczne odzyskiwanie zawartości żelaza bez zakłócania głównego przepływu żelazo-stal.  

Dostawca rozwiązań inżynieryjnych i technologii dla przemysłu żelaza i stali Paul Wurth współpracował z Lhoist nad opracowaniem innowacyjnego procesu odolejania przy wykorzystaniu niskotemperaturowego podejścia pirometalurgicznego.  

Aerial view of the ECO ESG green power station

Oczyszczania spalin

Narzucane poziomy emisji dla gazów spalinowych, takich jak gazy kwaśne, dioksyny, furany i metale ciężkie, są bardzo niskie. Aby spełnić te wymagania, trzeba wysoce skutecznego odczynnika i procesu, który można włączyć do istniejących instalacji.

W przypadku oczyszczania spalin w systemie suchej sorpcji, SO2 i inne gazy kwaśne są neutralizowane za pomocą wapna hydratyzowanego. Nasza oferta oczyszczania gazów spalinowych została specjalnie opracowana, aby zwiększyć wydajność suchych systemów oczyszczania gazów spalinowych i obniżyć koszty utylizacji pozostałości. 

Neutralizacja wody kwasowej 

Nasze mleko wapienne neutralizuje wody kwasowe powstałe w wyniku wytrawiania i płukania spalin. Zapewnia również odpowiedni poziom pH oraz wytrąca metale ciężkie. Po sedymentacji woda może zostać zawrócona z powrotem do procesu lub zwrócona do kanalizacji.  

Więcej o uzdatnianiu wody

Stabilizacja osadu 

Uzdatnianie wody prowadzi do powstania pewnej ilości szlamu. Dodawanie mleka wapiennego przed filtracją ułatwia filtrację osadu. Kondycjonowanie placków filtracyjnych lub osadów z wirówki za pomocą wapna palonego ułatwia ich obsługę i utylizację.  

Spaliny z konwertora, które zawierają pyły są zwykle płukane. Do powstałego szlamu można zastosować wapno i zawrócić materiał z żelazem z powrotem do procesu.  

Jeśli osadów nie można poddać ponownemu wykorzystaniu, można je osuszyć i zestalić za pomocą mielonego wapna palonego, co ułatwia ich przenoszenie, transport i przechowywanie.  

Więcej o obróbce osadu
Calexor brand logo

Nasze produkty

Produkty marki Calexor® pomagają zwiększyć produktywność i umożliwiają łatwiejsze dostosowanie się do przepisów ochrony środowiska.

skontaktuj się z naszymi ekspertami