Wkład w życie społeczeństwa

Przynależność do społeczności, w których działamy, to tradycja Grupy Lhoist i jej akcjonariuszy

W perspektywie długoterminowej stan naszej działalności zależy od naszych społeczności, więc angażujemy się w rozwój wszystkich osób, które nas wspierają i są od nas zależne. 

Oprócz podstawowych zasobów, które zapewniamy na głównych rynkach na całym świecie, nasz wkład pod względem ekonomicznym obejmuje również podatki, które płacimy organom krajowym i lokalnym, miejsca pracy, które tworzymy, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio, możliwości, które oferujemy dostawcom, a także inwestowanie w społeczności lokalne. Odgrywamy rolę w długofalowym wspieraniu lokalnego rozwoju gospodarczego poprzez koordynację wszystkich zainteresowanych stron oraz współpracę i dialog z nimi, w tym z administracją państwową, społeczeństwem obywatelskim, społecznościami i partnerami biznesowymi.  

Staramy się nabywać produkty i usługi na miejscu, zatrudniamy lokalnych pracowników, a także inwestujemy w pomoc społecznościom poprzez edukację i szkolenia.  

W dzisiejszym świecie wapno i minerały są podstawowymi materiałami. Wierzymy zatem, że możemy wnieść istotny wkład w społeczności, w obrębie których działamy, poprzez działalność produkcyjną, tworzone przez nas miejsca pracy i świadczone wsparcie dla społeczności, zapewniając wszystkim długotrwałą wartość. 

Discover more about what we are doing for our Communities