Budownictwo

Budownictwo

Od wieków budowniczy wykorzystywali właściwości wiążące wapna do budowy różnych konstrukcji: świątyń rzymskich, zamków, katedr i mostów. Dziś zaprawy na bazie wapna wciąż są stosowane do murowania i tynkowania podczas wznoszenia budynków. Wapno jest również składnikiem nowoczesnych materiałów budowlanych takich jak beton komórkowy i cegły wapienno-piaskowe. Materiały te posiadają doskonałe właściwości termiczne, przeciwpożarowe i akustyczne. Są także łatwe w obróbce, dzięki czemu cieszą się niezwykłą popularnością. Wapno jest głównym składnikiem wielu materiałów wykorzystywanych w budownictwie (np. cegły silikatowe, beton komórkowy, zaprawy wapienno-cementowe, itd). Oferta firmy Lhoist obejmuje wiele specjalnych kruszyw oraz produktów mielonych o różnych granulacjach wykorzystywanych jako wypełniacze i obciążniki.

Tradical® to światowa marka produktów wapienniczych (wapno palone mielone, wapno hydratyzowane, wapno hydrauliczne) stosowanych w budownictwie.

Papy asfaltowe

Mączka wapienna jest stosowana jako wypełniacz podczas produkcji gontów na bazie asfaltu, z rdzeniem z włókna szklanego lub materiałów organicznych. Substancje chemiczne o zwartej budowie i wysokiej zawartości wapnia są niezbędne, aby uzyskać odpowiednią wytrzymałość produktu końcowego. Magnez lub krzemionka są uznawane za substancje szkodliwe. Wielkość cząstek podlega ścisłej kontroli w celu uzyskania odpowiedniej lepkości oraz maksymalnej szczelności i obciążenia. Dzięki odpowiednim właściwościom powierzchniowym cząstek, wypełniacz nie absorbuje olejów lotnych, co mogłoby wpłynąć na lepkość.

Nasze wypełniacze zapewniają ogromne korzyści i są wykorzystywane w przemyśle od ponad 50 lat. Mączka wapienna w postaci granulatu, pozyskiwana z wyselekcjonowanych złóż i produkowana w ściśle kontrolowanych procesach, posiada doskonałe właściwości spajające i pochłaniające światło. Posiadamy kilka patentów na zaawansowane granulaty i wypełniacze.

paint_sls45.jpg

Farby

Firma Lhoist uprzemysłowiła produkcję wysoko stężonego mleka wapiennego, zachowującego wszystkie zalety gładzi wapiennej i stałość właściwości w czasie. Tradical® SLS45 NP to surowiec przeznaczony do stosowania w formułach farb. Nie zawiera polimerów i jest idealny do produkcji preparatów zawierających wyłącznie składniki mineralne. Nie emituje żadnych substancji. Ponadto, dzięki wartości pH powyżej 12, zapobiega rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów bez konieczności dodawania biocydów.

Tradical® SLS45 NP to przemysłowa mleczko wapienne nowej generacji, przeznaczona do budynków zabytkowych i współczesnych.

lui_9752.jpg

Renowacja budynków historycznych

Wapno hydratyzowane doskonale sprawdza się w renowacjach budynków zabytkowych – stosowali je już nasi przodkowie. Odporność na starzenie można zaobserwować w budowlach na całym świecie. Dlaczego wapno jest najlepszym rozwiązaniem?

  • Wapno pochłania dwutlenek węgla (CO2) z powietrza atmosferycznego, dzięki wodorotlenek wapnia powraca do pierwotnej, stabilnej, krystalicznej struktury kalcytu.
  • Jego kompatybilność z istniejącymi materiałami ma podstawowe znaczenie dla trwałości wykonanych prac remontowych.
  • Zaprawy i tynki na bazie wapna charakteryzują się wysoką elastycznością, dzięki czemu zmniejszają ryzyko pękania elementów, z których wznoszone są ściany.
  • Wapno w zaprawach chroni całą konstrukcję murową przed oddziaływaniem sił ścinających i zniszczeniami, zwiększając zdolność muru do odkształceń.

Firma Lhoist wprowadziła na skalę przemysłową produkcję wapna wykorzystywanego do tradycyjnych aplikacji w budownictwie. Tradical® SLS 45 to produkt, na bazie którego powstają wyroby stosowane w renowacji zabytków.

roof_insolation.jpg

Materiały izolacyjne

Odpowiadając na problemy dzisiejszego społeczeństwa, opracowaliśmy specjalne, przyjazne dla środowiska i innowacyjne spoiwa. Tradical® Hemcrete® to unikatowy, ekologiczny produkt budowlany, który z pewnością będzie miał duże znaczenie w przyszłości w zrównoważonym budownictwie, ponieważ:

 • tworzy ściany izolacyjne i warstwy izolacyjne podłóg i dachów;
 • zatrzymuje w sobie dwutlenek węgla (CO2);
 • jest jednym z najlepszych, najbardziej opłacalnych i ekologicznych materiałów o małym oddziaływaniu na środowisko;
 • posiada naturalne właściwości oddychające, dzięki którym doskonale nadaje się do prac remontowych i renowacyjnych. 

Nasz materiał budowlany na bazie składników biologicznych, składający się ze spoiw Tradical® i ekologicznych kruszyw, zapewnia doskonałe właściwości termiczne, tworząc zdrowe środowiska pracy i życia codziennego.

Płyty włókno-cementowe

Mączka wapienna jest wykorzystywana jako wypełniacz do cementu włóknistego, okładzin i płyt uszczelniających. Zwiększa sztywność i trwałość końcowego produktu i jest stosowana przez wielu wysokiej klasy producentów jako alternatywa dla wypełniaczy krzemionkowych, bardziej podatnych na ścieranie. Podczas produkcji i montażu zapobiega tworzeniu się kłopotliwego pyłu krzemionkowego.

Cement i beton (kruszywa i wypełniacze)

Nasza oferta obejmuje wiele kruszyw oraz produktów mielonych o różnych granulacjach. Opracowaliśmy specjalne produkty wapiennicze, wykorzystywane jako wypełniacze Produkty te ulepszają właściwości cementu i popiołu lotnego w produkowenej mieszance betonowej, betonie i prefabrykatach betonowych. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju produktów z betonu ergonomicznego, tłumiącego drgania i hałas. Nasze poddane przeróbce produkty posiadają jednolite ziarna i kolory. Opracowane przez nas produkty Tradical® są szeroko dostępne i mogą być stosowane jako dodatek do cementu wpływający na jego jakość i szybkość twardnienia.

Wyroby ceramiczne, płytki, wyroby sanitarne

Dostarczamy minerały niezbędne do produkcji ceramiki, w tym sprzętu sanitarnego, porcelanowych płytek podłogowych i ściennych, figurek porcelanowych i innych wypalanych produktów ceramicznych. Glina garncarska jest jednym z dwóch głównych składników wyrobów ceramicznych. W znaczący sposób wpływa na plastyczność i zdolność formowania. Pomaga także wiązać ze sobą inne składniki, ułatwiając równomierne wypalanie w piecu. Mączka wapienna jest wykorzystywana jako topnik zwiększający porowatość ceramiki, na przykład w produkcji płytek ściennych.     

Cegły i dachówki gliniane

Mączka wapienna jest stosowana w produkcji wyrobów z gliny takich jak cegły czy płytki. Poprawia właściwości masy formowanej w dany wyrób.   

Autoklawizowany beton komórkowy

Beton komórkowy jest produkowany z wapna, cementu, piasku, gipsu i wody. Składniki te są homogenizowane, a następnie dodawany jest proszek aluminiowy. Powoduje on wydzielanie się gazów, tworząc pienistą masę, która jest następnie krojona za pomocą strun i utwardzana w autoklawie. Beton komórkowy jest łatwym w użyciu i lekkim materiałem budowlanym. Zapewnia doskonałą odporność ogniową i wykazuje znakomite właściwości termoizolacyjne.

Produkujemy wapno o reaktywności dopasowanej do surowców i procesów wymaganych do produkcji betonu komórkowego.

Cegły wapienno-piaskowe

Produkujemy wysokiej jakości wapno do produkcji cegieł silikatowych (wapienno-piaskowych). W produkcji tego materiału budowlanego wykorzystuje się wyłącznie naturalne produktu: wapno, piasek i wodę. Mieszanina tych składników jest formowana za pomocą pras. stępnie jest formowana za pomocą pras. Masa jest utwardzana w autoklawach, gdzie jest poddawana działaniu pary pod wysokim ciśnieniem oraz temperatury pomiędzy 160°C i 200°C. Dzięki reakcji wapna i piasku kwarcowego cegły są wytrzymałe na ściskanie i wysokie obciążenia. Cegły silikatowe zapewniają także dobrą izolację akustyczną.

Zaprawy, tynki

Budowa ścian polega na umieszczeniu w odpowiednim układzie i połączeniu ze sobą cegieł i bloczków ściennych. Ściany muszą wytrzymać obciążenia oraz wykazać odporność na odkształcanie spowodowane warunkami atmosferycznymi, drganiami itp. Tradical®  korzystnie modyfikuje cechy zaprawy zarówno świeżo zarobionej jak i stwardniałej. Dzięki temu budynki długo zachowują swoją żywotność.

Tradical® stosowany w zarpawach wpływa na:

 • zwiększenie odporności konstrukcji murowych na naprężenia powstałe przy zmianach temperatury otoczenia;
 • zwiększenie trwałości elewacji budynków;
 • ograniczenie przesiąkliwości murów licowych przy długotrwałym oddziaływaniu na nie wody opadowej;
 • nadanie zaprawom i tynkom paro-przepuszczalności.

Doskonała urabialność wpływa na komfort pracy a wydłużony czas użycia zaprawy pozwala zminimalizować ilość odpadów.

Połączenie wapna hydratyzowanego Tradical® H oraz kwasu winowego pozwala w sposób ekonomiczny kontrolować aktywność i szybkość utwardzania gipsu, który pochodzi z procesów odsiarczania spalin w elektrowniach. Jest to jedyna metoda zapewniania urabialności gipsu syntetycznego stosowanego w nowoczesnych tynkach i zaprawach

Dekoracyjne materiały wykończeniowe wyprodukowane z Tradical®  są atrakcyjne, trwałe i łatwe w utrzymaniu. Przyciągają uwagę naturalną delikatnością, wyróżniając wygląd budynku spośród innych. Ponadto produkty nie wywołują uczuleń. Możliwości doboru pastelowych kolorów są nieograniczone.