Produkty

Każdy z naszych klientów jest wyjątkowy, a jego potrzeby wysoce zindywidualizowane. Tworząc naszą ofertę dokładnie odzwierciedlamy potrzeby i wymagania klientów. Produkty wapiennicze są szeroko wykorzystywane w przemyśle ciężkim, budownictwie, inżynierii lądowej, rolnictwie, a także w przemyśle chemicznym i ochronie środowiska. Każdy typ przemysłu charakteryzuje się specyficznymi i wymagającymi parametrami jakościowymi. Lhoist dostarcza zoptymalizowane produkty spełniające oczekiwania naszych klientów. Dzięki temu budujemy trwałe i stabilne relacje z naszymi partnerami biznesowymi.

 


 

Wapno palone - jest produktem, otrzymywanym poprzez równomierne wypalenie kamienia wapiennego o odpowiedniej jakości w temperaturze 900°C-1200°C.

Wapno dolomitowe – to wapno palone kawałkowe, które jest produktem otrzymywanym w wyniku wypalania dolomitu w piecach wapienniczych. Głównym jego składnikiem jest tlenek wapniowy (CaO) i tlenek magnezowy (MgO).

Wapno hydratyzowane - sprzedawane jest w systemie dystrybucji poprzez składy i markety budowlane i jest niezbędnym składnikiem zapraw murarskich i tynkarskich. Dzięki swoim unikalnym właściwościom wapno hydratyzowane powoduje, iż zaprawy budowlane w trakcie eksploatacji budynków charakteryzują się odpowiednią więźliwością i elastycznością, niezbędnymi podczas występowania różnego rodzaju statycznych i dynamicznych naprężeń w konstrukcjach murowych. Dodatkowo zaprawy budowlane, zawierające wapno, wpływają korzystnie na zdrowy mikroklimat pomieszczeń. Wapno hydratyzowane, jest również stosowane w produkcji suchych zapraw budowlanych.

Wapno nawozowe - przeznaczone jest do wszelkiego rodzaju upraw w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i sadownictwie, w celu odkwaszania gleby, poprawy jej struktury fizycznej i składu chemicznego. Lhoist oferuje nawozy niezawierające magnezu z przerobu skał wapiennych w formie tlenkowej i węglanowej oraz tlenkowe nawozy wapniowo-magnezowe.

Kruszywa i kamienie - kruszywa wapienne otrzymywane są z kamienia wapiennego w procesie kruszenia i sortowania na odpowiednie klasy ziarnowe. Sam kamień wapienny otrzymywany jest poprzez selektywną eksploatację rozpoznanych, charakteryzujących się wysoką jakością złóż.

Kamień mielony - jest produktem powstałym z kamienia wapiennego poprzez jego zmielenie, osuszenie i odpowiednią separację. W zależności od wielkości oczek zastosowanych sit otrzymujemy produkt grubo lub drobnoziarnisty.