Sanityzacja

Sanityzacja

Produkty zawierające kamień wapienny i wapno hydratyzowane firmy Lhoist są wykorzystywane do usuwania odpadów odzwierzęcych, ponieważ rolnicy i klienci coraz częściej wybierają w pełni naturalne, przyjazne środowisku rozwiązania. Substancje te wchodzą również w skład niektórych rodzajów żwirków dla zwierząt.

Saniblanc® to światowa marka produktów firmy Lhoist do sanityzacji oraz powiązanych aplikacji.

Żwirek dla zwierząt

Cząstki wapienia o dokładnie dobranej granulacji wchodzą w skład niektórych rodzajów żwirków dla zwierząt, regulując pH i neutralizując zapachy. Wapno jest także jednym z podstawowych surowców używanych do produkcji syntetycznych żwirków dla zwierząt, składających się głównie z uwodnionego krzemianu wapnia.

Ochrona zwierząt gospodarskich

Wypalanie kamienia wapiennego i/lub dolomitu powoduje powstawanie tlenków wapnia/magnezu, dzięki czemu produkt Saniblanc® jest produktem naturalnym. Jest dostępny w formie drobnego proszku, granulatu lub zmieszany z wodą jako mleko wapienne. Chroni zdrowie zwierząt gospodarskich na wiele sposobów.

Nasz produkt – Saniblanc®:

  • chroni bydło i drób przed wieloma rodzajami bakterii, wirusów i pasożytów, a w szczególności przed chorobami kopyt;
  • obniża liczbę bakterii przenoszonych w odchodach do systemu odprowadzania nawozów płynnych;
  • jest stosowany w weterynarii jako inhibitor patogenów o długotrwałym działaniu, dzięki właściwościom podwyższającym pH;
  • w sposób naturalny redukuje i niszczy patogeny, poprawiając higienę w zagrodach i odporność zwierząt;
  • nie jest toksyczny dla zwierząt stałocieplnych;
  • jest bardzo ekonomiczny.

Saniblanc® to produkt zatwierdzony do stosowania w leczeniu chorób drobiu i ptasiej grypy (H5N1) w Wielkiej Brytanii. Ostatnie badania naukowe w Instytucie Pasteura (Lille, Francja) wykazały, że wapno zwalcza wirusy ptasiej grypy w temperaturze 4°C w ciągu 5 minut.