WAPNO NAWOZOWE

Wapno nawozowe jest szeroko wykorzystywane w rolnictwie do regulacji kwasowości gleby oraz poprawy jej struktury fizycznej i składu chemicznego. Wapno nawozowe tlenkowe oraz węglanowe poprawiają żyzność gleby zapewniając odpowiednią ilość składników mineralnych i organicznych dla prawidłowej struktury gleby umożliwiającej optymalną wymianę powietrza i wody. Poprzez kontrolę kwasowości umożliwia roślinom lepsze wchłanianie nawozów.

 


 

NAWOZY TLENKOWE I TLENKOWO-WĘGLANOWE

Wapno nawozowe w formie tlenkowej produkowane jest z wyselekcjonowanych złóż skał w procesie ich kontrolowanego wypału i obróbki mechanicznej. Produkty dostępne są w formie niezawierającej magnezu (CaO) lub zawierającej magnez (CaO+MgO). Nawozy wapniowe zawierające magnez otrzymywane są poprzez selektywną eksploatację rozpoznanych i charakteryzujących się wysoką jakością złóż dolomitu, natomiast produkty niezawierające magnezu wytwarza się ze skały wapiennej.

W zależności od aplikacji produkty dostępne są w formie tlenkowej oraz tlenkowo-węglanowej o zoptymalizowanej zawartości CaO oraz odpowiedniej granulacji. Dzięki wybiórczemu frakcjonowaniu cząstek nawozu możemy równomiernie aplikować nawóz przy znacznie zredukowanym pyleniu.

Wapno nawozowe tlenkowe i tlenkowo-węglanowe niezawierające magnezu:

  • Oxyfertil® Mix Ca – wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe sypkie 
  • Oxyfertil® Ca - wapno nawozowe tlenkowe frakcjonowane 
  • Wapno nawozowe tlenkowe sypkie

Wapno nawozowe tlenkowe i tlenkowo-węglanowe zawierające magnez:

  • Oxyfertil® Mix Mg– wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe magnezowe sypkie 
  • Oxyfertil® Mg - wapno nawozowe tlenkowe magnezowe frakcjonowane 
  • Wapno nawozowe tlenkowe magnezowe sypkie

Pobierz Karty Produktów

 

NAWOZY WĘGLANOWE

Wapno nawozowe w formie węglanowej produkowane jest w procesie kruszenia i mielenia wyselekcjonowanych złóż skaly wapiennej. Nawozy węglanowe (CaO) otrzymywane są poprzez selektywną eksploatację rozpoznanych i charakteryzujących się wysoką jakością złóż. Produkty są rekomendowane na gleby lekkie i średnie. W zależności od zastosowania nawozy węglanowe dostępne są o zoptymalizowanej zawartości CaO oraz granulacji. Dzięki wybiórczemu frakcjonowaniu cząstek nawóz możemy równomiernie aplikować przy znacznie zredukowanym pyleniu.

Wapno nawozowe węglanowe niezawierające magnezu:

  • Rol-Gran Ca 50, Rol-Gran Extra Ca 50 - wapno nawozowe węglanowe granulowane
  • Bukowiak, Wojcieszowiak, Opolwiak - wapno nawozowe węglanowe drobno mielone
  • Wapno nawozowe węglanowe podstawowe

Pobierz Karty Produktów

VADEMECUM WAPNOWANIA

Podstawowym warunkiem uzyskiwania wysokich ponów jest uregulowanie odczynu gleby. W warunkach polskich, głównym problemem jest jej zakwaszenie gdzie wiekszość gleb została utworzona ze skał pozbawionych CaO. Przygotowane we współpracy z Lhoist publikacje czołowych znawców tematyki wapnowania w Polsce, systematyzują wiedzę w tym zakresie i umożliwiają optymalizację nawożenia w gospodarstwie.

Wapnowanie w gospodarstwie ekologicznym. Dowiedz się więcej…
Wapnowanie chmielników. Dowiedz się więcej…
Ogólne zasady wapnowania. Dowiedz się więcej…

WARTO PRZECZYTAĆ

„Zakłócenie pobierania azotanów ma wymierne skutki ekologiczne, gdyż prowadzi do wymywania tych związków do wód gruntowych, powodując ich zanieczyszczenie. Składniki te nie zostaną, więc pobrane przez roślinę, a tym samym nie wywołają zamierzonego skutku, czyli wzrostu plonu ziarna…” 

Przeczytaj artykuł: Nie ma plonu i jakości pszenicy bez wapna, dr Witold GRZEBISZ

„Glin dostający się do organizmu jest szybko wydalany z moczem. Komplikacje występują przy upośledzeniu funkcji wydalniczej nerek. W takich przypadkach dochodzi do gromadzenia glinu, głównie w tkance mózgowej i w kościach, w skutek czego zwiększa sie ryzyko wystąpienia chorób wspomnianych wyżej. Głównym zródłem zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego są warzywa i inne ziemiopłody uprawiane na glebach zakwaszonych…” 

Przeczytaj artykuł: Glin- powszechni występuje w przyrodzie i może być bardzo niebezpieczny, dr inż. Danuta RADZISZEWSKA

„Wprowadzenie wapnia do gleby użytków zielonych sprzyja tworzeniu struktury agregatowej, szczególnie w siedliskach gradowych, decydując o szeregu jej właściwości fizycznych i chemicznych. Dyskusyjną kwestią jest wpływ wapnowania na materię organiczną gleb łąkowych, z natury odznaczających się jej pozytywnym bilansem….” 

Przeczytaj artykuł: Wapnowanie gleb użytków zielonych, prof. dr hab. Piotr GOLIŃSKI

„Na glebach kwaśnych magnez najczęściej występuje w formie niedostępnej dla roślin. Dzięki racjonalnemu stosowaniu nawozów wapniowych zawierających magnez polepsza się jego pobieranie przez rośliny. Nawożnie wapniem i magnezem trzeba rozpatrywać łącznie, gdyż gleby kwaśne zwłaszcza lekkie, wykazują z reguły niską zawartość przyswajalnego dla roślin magnezu...” 

Przeczytaj artykuł: Lekarstwo na zakwaszoną glebę, dr Grażyna KLIZA